Czy mogę prowadzić treningi personalne?

Klubowicz nie może świadczyć w klubach usług treningu personalnego na rzecz innych Członków. Świadczenie takich usług jest dopuszczalne jedynie na podstawie odrębnie zawartej z F24S umowy w tym zakresie.

F24S Customer Service Zgłoś nieodpowiednią treść
Zablokowano możliwość pisania kolejnych komentarzy do wpisu.